Indsigtsfuld ledelse skaber bedre medarbejdere.
Af Lars Fogtmann – Artikel i HR-Chefen udgivet af DANSK HR – August 2015

 

De fleste virksomheder er sultne efter at vokse og performe mere og bedre i jagten på et større overskud. Nye strategier implementeres, opkøb foretages og diverse andre tiltag skal sikre at målene nås. Men der mangler en vigtig og overset brik i puslespillet: At vi hver især oplever verden inde fra og ud – og dermed forskelligt.

I mange år er arbejdspresset blevet større og større. Der er flere der bliver syge, stress er en folkesygdom, og brugen af lykkepiller stiger. Vi skal performe mere og bedre, med færre hænder og på kortere tid. Når vi oplever at presset stiger, lægger vi som oftest skylden på den nye strategi, lederen, medarbejderne, familien – en masse ydre ting. Problemet er, at presset i os intet har med de ydre omstændigheder at gøre, det er derimod hvad vi tænker om de ydre omstændigheder, der skaber presset. Vores følelser opstår ikke ud fra hvad der sker rundt omkring os, men ud fra hvad der sker inde i os selv. Hvordan kan det være, at nogle dage er overkommelige, mens andre er mindre overkommelige, selvom verden, og de mennesker vi interagerer med, er nogenlunde de samme? Det er de, fordi vi forholder os til hvordan vi opfatter verden, og ikke til verden som den er. Vi oplever hverdagen indefra og ud, ikke udefra og ind.

De tre principper

For cirka 40 år siden gjorde en skotsk filosof ved navn Sydney Banks den opdagelse, at der er tre grundlæggende principper, der ligger bag vores oplevelse af hverdagen og livet. De tre principper tilbyder en ny måde at tænke i mennesker på, og er i virkeligheden en indsigt i, hvordan vi alle fungerer mentalt. Mange af os accepterer, at der sker ting i vores liv, som vi ikke har indflydelse på, og som vi ikke kan gøre noget ved. Men ligesom vi ikke kan reparere en bil, hvis vi ikke ved hvordan motoren fungerer, så kan vi heller ikke forvente at højne arbejdsglæden, at performe bedre, uden at have indsigt i os selv.

Vi føler alle, at vores tanker er virkelige og afspejler virkeligheden, men den objektive virkelighed findes ikke. Vi har alle hver vores version af virkeligheden. Noget der kendetegner et princip er, at det gælder overalt for alle og altid. Ligesom tyngdekraften. Da man opdagede hvordan den fungerede, blev en masse ting efterfølgende lettere. Matematikere og fysikere havde pludselig et fælles princip at arbejde ud fra. De tre principper gør det samme for den psykologiske verden. Hvert enkelt princip er såre simpelt i sin reneste form. Jo mere vi forstår de tre principper, jo mere modstandskraft, robusthed og livskraft vil vi have, og jo bedre performer vi. Uanset hvad vi står over for af udfordringer i livet, vil vi kunne håndtere det væsentligt bedre, hvis vi anerkender at vores egen virkelighed sker indefra og ud – og ikke den anden vej.

Princippet om tanker

Tanker skaber følelser – altid. Vi lever altid i følelsen af vores tanker. På daglig basis oplever vi lykke og glæde, ligeså vel som frustration og frygt, som noget der kommer udefra – og vi oplever, at de følelser vi får, er skabt ud fra det udefrakommende.

Tanker er ligesom et langt godstog, hver vogn repræsenterer en tanke. Der kan være gode tanker og dårlige tanker. Vi bestemmer ikke selv hvilke tanker der kommer, de kommer i en lind strøm. Man kan sidde i det mest spændende møde og pludselig komme i tanke om, at man mangler mælk derhjemme. For vi har ikke selv styr på vores tanker. Men det, vi kan styre, er hvilke tanker vi vælger at holde fast i. Mange oplever i dag et stigende pres i hverdagen. Men det er faktisk ikke mængden af opgaver, der presser os, det er hvad vi tænker om mængden af opgaver. Mange mener, at det hjælper at tænke positivt, at det fjerner de negative tanker. Men det er bare en manipulation af vores tanker og ændrer ikke den oprindelige tanke. Vi ved godt, hvad der er sandt. Positive tanker gør os ikke robuste. Men hvis du kan anerkende hvilke tanker der kører, i det øjeblik de gør det, så kan toget køre videre, og så er der plads til nye tanker, som giver et andet perspektiv.

Princippet om bevidsthed

Dette princip handler om, at vores grad af bevidsthed afgør kvaliteten og nuancerne af alle vores oplevelser. Som en udvendig glaselevator på en høj bygning. Når vi har en høj bevidsthed eller højt oppe i elevatoren, har vi overskud, rummelighed, klarhed, ro og nærvær, og vi kan se tingenes sammenhæng uden påvirkning af vores følelser. Vi kan overskue ting, og vi kan se mennesket bag dem, vi interagerer med. Når vi har en lav bevidsthed, kan vi kun se gennem vores følelser. Vi tænker hurtigt sort/hvidt og kan ikke se længere frem end vores egen næsetip. Vi hører og ser ikke andre, og mærker end ikke os selv, når vi er nede. Når vi er pressede og langt nede i bevidsthed, får vi lyst til at skære igennem og tage beslutninger, men da vi kun har en sort/hvid opfattelse og ikke har rummeligheden med os, bliver det ofte nogle dårlige beslutninger. Vores grad af bevidsthed afgør derfor kvaliteten af vores oplevelser i ethvert øjeblik.

Princippet om mind

Vi har alle adgang til nogle uanede ressourcer, som altid er hos os, når vi er bevidste om dem. Nogle kalder det mavefornemmelse, intuition, den sjette sans og lignende, men det er princippet om, at vi alle er forbundet og har en ressource i os selv, som fortæller os hvad der er rigtigt og forkert. Hvis vi lytter til vores visdom, vores sind, vores intuition, så giver det lykke og glæde, og så får vi automatisk succes. Succes er ikke en kilde til lykke, lykke er en kilde til succes. Det giver os en helt anden robusthed til at imødekomme alle tiltag i vores job, såvel som vores privatliv.

Ikke et værktøj, men en indsigt

De tre principper er ikke et værktøj. Det er en indsigt i hvordan livets mekanismer virker. Der er masser af kurser, der tilbyder værktøjer til at klare livets udfordringer. Men det, der virkede i går, virker måske ikke i dag. Der findes ingen faste løsninger, for vi har i virkeligheden løsningerne i os selv, hvis vi bare lytter efter. Når vi får en masse gode råd, så foregår det udefra og ind, og sådan virker verden ikke. På vores dårlige dage, husker vi ikke værktøjerne, og på vores gode dage har vi ikke brug for dem. Og når vi lærer at kigge indefra og ud, så vil vi være bevidste om, hvad det er der sker inde i os i forskellige situationer og faser i livet, og så vil vi være i stand til at agere på den mest hensigtsmæssige måde i den givne situation.

Den oversete brik i puslespillet

En leder, der kan mærke sine medarbejdere og se dem i et nyt perspektiv, fri af gamle mønstre, vil være i stand til hjælpe dem med at nå deres fulde potentiale. Og hvis medarbejderne kan gøre det samme over for hinanden og over for deres leder, så ligger der et kæmpe potentiale og venter. Vi vil opnå større og bedre performance, gladere medarbejdere, mindre sygdom og stress. Samtidig er det dog vigtigt at huske, at en leder kan tage nok så mange initiativer og tiltag for at hjælpe sine medarbejdere, men det vil altid være medarbejderen selv, der har potentialet til at ændre sin egen situation. Det er vigtigt, at både ledere og medarbejdere indser, at de kan påvirke hinanden, men i bund og grund ikke har nogen indflydelse på hvordan budskabet modtages, og at vi anskuer verden indefra og ud. Det er nemlig hver vores individuelle tanker om, hvad der sker omkring os, der former vores syn på verden, og dermed også det pres vi føler vi er under, og den performance vi yder.

Når vi kan se intentionen bag det vi hver især gør, så bliver vi mødt der hvor vi er, og det betyder i sidste ende et utroligt givende samarbejde.

Sæt derfor mennesker på agendaen i din ledelse, så medarbejdernes fulde potentiale kan blive udfoldet.

 

fogtmann_1