Ledelse

Oplever du, at forandringer i organisationen eller arbejdsopgaverne er svære at håndtere for medarbejderne? Oplever du, at nogle af dine medarbejdere er plagede af stress eller modløshed?

 

Vil du gerne give dine medarbejdere og dig selv en livskraft, der gør jer robuste overfor stigende arbejdspres, stress og forandringer? Stræber du efter at være en leder, der bringer det bedste frem i dig selv og andre? En leder, der peger dine medarbejdere den retning, hvor de præstere bedst – og uden at blive pressede?

Hos Myndal & Fogtmann kan vi klæde dig og dine ledelseskollegaer på til at arbejde med det, der er vores speciale: At skabe et miljø, hvor hver enkelt medarbejders fulde potentiale kan udfolde sig. Hvor hver enkelt medarbejder finder den indre ro og mental robusthed, der gør dem modstandsdygtige over for arbejdspres og forandringer.

Vi kan pege dig i retning af det sted, hvor du performer bedst og kan træde ind i lederrollen med autencitet og naturlig autoritet.

Arbejdet med at udvikle din og/eller jeres måde at være leder på kan foregå på flere måder og kan både foregå som en ren ledelsesudvikling eller i kombination med et forløb for hele virksomheden eller afdelingen.

Neden for kan du se hvilke emner vi hovedsageligt arbejder med inden for ledelse og lederudvikling. Noget foregår som coaching eller workshops og andet som forløb.

Ring til os på tlf. 61556855 og hør mere om, hvad vi kan gøre for at pege dig i retning af en mere ubesværet, toppræsterende ledelse.

• Lederudvikling
• Ledersparring
• Indsigtsfuld ledelse
• MUS
• Vision og strategi

fogtmann_1