Omsorg & pleje

I omsorgs- og plejesektoren kan medarbejdernes trivsel med det samme aflæses i borgernes oplevelse af omsorgen. Og det gælder hvad enten der er tale om medarbejderne på et sygehus, i hjemmeplejen eller i et dagtilbud. På dette område er gevinsten ved at investere i medarbejdernes trivsel særlig stor – den vil nemlig også øge de berørte borgeres trivsel.

Har du også kollegaer, der føler sig presset af for lidt tid til at drage den omsorg for borgerne, som de er uddannet til? Kollegaer, der føler sig udfordret, når der er nye sparerunder, nye tiltag eller ny lovgivning, der skal implementeres? Har du også en kollega, der nogle gange kommer til at snerre lidt sf en borger eller kollega?

Sådan behøver det ikke at være!

Hos Myndal og Fogtmann skræddersyer vi et forløb til jer, der giver jer fornyet livskraft og viser vejen til altid at bevare jeres overskud og kontakt til jeres egen indre visdom. Et forløb, der skaber fornyet respekt for kollegaer og borgere og øger forståelsen for hinandens forskelligheder.

Neden for kan du se, hvilke emner vi hovedsageligt arbejder med inden for omsorg og pleje. Noget foregår som coaching eller workshops og andet som forløb.

Som et særligt tilbud til dagtilbud (vuggestue, dagpleje, børnehaver, fritidstilbud) kan et forløb for personalet kobles med et foredrag for forældrene, så der også kommer fokus på at højne børnenes og personalets trivsel af den vej. Og vi tilbyder en særlig workshop, der giver pædagogerne eksempler på, hvordan de kan arbejde med at løfte børnenes selvværd og øge børnenes evne til at rumme forskellighed.

Ring gerne til os på tlf. 61556855 og få en uforpligtende snak om, hvordan trivsel og det mentale overskud kan øges hos jer.

  • Nærvær i alle relationer
  • Få succes med forandringer
  • Kom stress til livs og udnyt dit fulde potentiale
  • Sunde teams
  • Sådan styrker I arbejdsglæde og trivsel

 

 

fogtmann_1