Skoler

Myndal & Fogtmann er specialiseret i at skabe trivsel – både nu og på den lange bane.

Vi har udviklet et særligt tre trinsprogram, der sikrer trivsel blandt både skolens medarbejdere og skolens elever. Programmet er baseret på en canadisk afhandling om, hvordan stress hos lærere påvirker klasserumsledelse, og hvordan viden om de tre principper kan fjerne stress og øge trivslen hos både børn og voksne. Programmet er testet i Canada over flere år og viser rigtig gode resultater. Den måde, vi arbejder på, højner elevernes selvværd og øger deres rummelighed over for andre måde at se verden og hverdagens begivenheder på. Både lærere og elever vil opleve, at de genfinder deres naturlige livskraft og rummelighed. Samtidig øges elevernes forventning til eget læringspotentiale.

Trin et

Det første trin er to workshops for lærerne. På den første workshop vil lærerne blive introduceret til de tre universelle principper, vi arbejder med. Det vil være en workshop, der viser vej til dér, hvor den enkelte lærer har størst mental robusthed og livskraft, og hvor den enkelte præsterer bedst – endda uden at føle sig presset. Efter den dag vil de fleste opleve fornyet ro og energi på en måde, der har stor indflydelse på deres oplevelse af hverdagen. Forandringer og forskelligheder vil ikke længere opleves som en belastning, men som en mulighed eller kilde til forundring.

På den anden workshop vil fokus være på at klæde lærerne på til at kunne bruge de tre principper i mødet med eleverne og i deres klasserumsledelse.

Trin to

Trin to består af et forløb for eleverne, hvor de gennem leg og historier introduceres til de tre principper. Dette forløb fokusere på at højne elevernes selvværd og øge deres livskraft. Samtidig vil historierne og gruppeaktiviteterne øge deres rummelighed – både over for dem selv (deres egne tanker) og andre. Forløbet foregår klasseopdelt og vil være målrettet det enkelte klassetrin. Det løber over seks uger, hvor der vil være en ugentlig session i klassen af en lektions varighed.

Trin tre

For at indsatsen omkring elevernes trivsel kan få den mest optimale virkning bliver der undervejs i forløbet afholdt et foredrag for forældrene, hvor de introduceres til de tre principper, så der også i elevernes hjemme kan støttes op om udviklingen.

Ring til os på tlf. 61556855 for en uforpligtende snak om, hvilken forskel programmet vil kunne gøre for trivslen på din skole.

fogtmann_1